Pravila kreativnog natječaja „ELLE X HILTON EFOREA SPA&HEALTH CLUB Giveaway: članstvo u Hiltonovom eforea spa & health club“

05.03.2021.

Članak 1: ORGANIZATOR

Kreativni natječaj „ELLE X HILTON EFOREA SPA&HEALTH CLUB Giveaway: članstvo u Hiltonovom eforea spa & health club“ raspisuje Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB: 58576890942), Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz Natječaja. Adria Media Zagreb d.o.o. je izdavač časopisa ELLE Hrvatska.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj se provodi u svrhu promocije časopisa Elle i Hilton eforea spa&health cluba. Natječaj traje od 05.03.2021. godine (petak) do 08.03.2021. godine (ponedjeljak) do 23:59 sati.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od jednomjesečnog članstva za jednu osobu u Hiltonovom eforea spa & health clubu, pri čemu se konkretan period korištenja članstva definira s Hilton eforea spa&health clubom upitom na mail costabella.eforea@hilton.com ili putem telefona: 091 2770 311. Nagrada – članstvo se može aktivirati i ostvariti najkasnije do 31. prosinca 2021. godine. Nagrada nije prenosiva i ne može se koristiti u kombinaciji s drugim posebnim uslugama i pogodnostima. Vaučer za ovo VIP članstvo u Hiltonovom eforea spa & health clubu treba biti predočen osoblju prilikom prvog korištenja tretmana.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom Natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske, koji imaju 18+ godina, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Prijava na Natječaj odvija se preko društvene mreže Elle Hrvatska – Instagram. Princip prijave i sudjelovanja u Natječaju je sljedeći:

Sudionik Natječaja treba:

  • zapratiti @eforeasparijeka
  • ispod Instagram posta Natječaja što kreativnije u emotikonima opisati savršen dan u eforea spa&health clubu
  • označiti (tagirati) osobu s kojom bi pritom uživao u ovom wellness doživljaju.

Organizator Natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na Natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima ovog Natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Prijavom na Natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati i da prihvaćaju odredbe o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze ovdje

Članak 5: ODABIR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA KREATIVNOG NATJEČAJA

Pobjednika Natječaja odabire redakcija magazina Elle.

Pobjednik se odabire na temelju što kreativnijeg odgovora na upit u sklopu postavljenog zadatka.

Ime pobjednika Natječaja bit će objavljeno na Instagram profilu magazina Elle Hrvatska u sklopu pojedinačnog posta u utorak, 9. ožujka 2021. godine u 12.00 sati. Ime pobjednika bit će objavljeno i na portalu Elle.hr 9. ožujka 2021. godine u 12.00 sati.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednik Natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem poruke u sandučić vlastitog Instagram profila od strane magazina Elle Hrvatska nakon završetka Natječaja. Ukoliko pobjednik ne odgovori na poruku u roku od 48 sati otkako je ista poslana od strane magazina Elle Hrvatska neće moći realizirati nagradu te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najvećim brojem osvojenih glasova od strane redakcije magazina Elle.

Organizator Natječaja može koristiti fotografije Pobjednika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane pobjednika prema Organizatoru. Nagrada nije prenosiva. Organizator Natječaja šalje nagradu pobjedniku Natječaja putem pošte u obliku paketa na adresu koju pobjednik dostavi Organizatoru.

Članak 7: SUDIONICI KREATIVNOG NATJEČAJA

Sudionici Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u Natječaju (prema Članku 4 Pravila ovog Natječaja) sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za promociju u svim medijima (televizija, novine, internetski portali, društvene mreže), ali ih nije obvezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za Natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici Natječaja sudjelovanjem odnosno slanjem potrebnih podataka očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju Organizatoru odnosno tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. (izdavač časopisa Elle) da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Natječaja i marketinških aktivnosti časopisa Elle. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Adria Media Zagreb d.o.o. (izdavač časopisa Elle) poduzet će sve razumne potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u Natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti sa Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u Natječaju.

Članak 10: POREZI

Pobjednici Natječaja ne snose obvezu plaćanja poreza niti plaćanja naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

Za slučaj bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika Natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu i provodi se primjena hrvatskog prava kao mjerodavnog prava.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA USLIJED VIŠE SILE 

Ukoliko se tijekom trajanja Natječaja pokaže da Organizator nije u mogućnosti realizirati daljnji tijek Natječaja i ostvarivanje nagrada iz Članka 3. Pravila ovog Natječaja iz objektivnih razloga uslijed nastupanja vanrednog stanja i više sile, elementarne nepogode, potresa, ratnog stanja, epidemije neke bolesti širih razmjera na nacionalnoj razini i drugih izvanrednih okolnosti koje Organizator realno nije mogao spriječiti ili predvidjeti u trenutku pokretanja Natječaja, sudionici i pobjednici Natječaja neće potraživati ispunjenje realizacije natječaja i ostvarivanja nagrada definiranih ovim Pravilima. Pritom vanredno stanje treba biti proglašeno od strane Republike Hrvatske na nacionalnoj razini odnosno na teritoriju na kojem Organizator djeluje i posluje, a u vrijeme pokretanja ovog Natječaja mora biti nepredvidiv ili neizvjestan.

Pročitajte i...

PBZ Grupa donirala oko 300.000 kuna Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac

PBZ Grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, najnovijom je donacijom u sklopu svog projekta „Činim dobro svaki dan“ pomogla Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac te još jednom dokazala kako je ustrajna u dugoročnom i kontinuiranom pomaganju djeci i mladima. Donacijom u iznosu od 301.387,50 kuna Grupa je pridonijela adaptaciji kuće za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih sadržaja karlovačkog Doma, s ciljem poboljšanja uvjeta rada te kvalitete socijalne skrbi njegovih korisnika.

▲ Povratak na vrh